Ofte stillede spørgsmål

Du er med sikkerhed ikke den første eller den sidste, der sidder med spørgsmål til dit kommende lejemål. Her får du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål, vi får hos JPS Ejendomme.

Hvad er forskellen på JPS Ejendomme og Dansk Administrationscenter?

JPS Ejendomme ejer bygningerne, mens Dansk Administrationscenter står for den daglige administration af ejendommene. Som beboer er det derfor også hovedsageligt de dygtige administratorer og viceværter fra Dansk Administrationscenter, du taler med. JPS Ejendomme og Dansk Administrationscenter er begge ejet af koncernen JPS Marselis, så vi har et tæt samarbejde. Læs mere om administrationen af ejendommene.

Må jeg have husdyr i lejligheden?

I de fleste af vores ejendomme er husdyr ikke tilladte. Der er dog enkelte undtagelser som f.eks. i Hejredalsparken. Kontakt os for at høre, om husdyr er tilladte i den ejendom, du er interesseret i.

Hvordan betaler jeg min husleje?

Du betaler din husleje den første bankdag hver måned. Vi anbefaler, at du opretter en PBS-aftale, når du betaler din første husleje. På den måde bliver pengene automatisk trukket hver måned, så du ikke skal huske at få indbetalt pengene.

Kan jeg leje, hvis jeg står i RKI?

Vi lejer ikke til interesserede, der er registrerede i RKI.

Hvad er aconto?

I langt de fleste tilfælde dækker aconto over vand og varme. Det er et beløb, du betaler hver måned baseret på et estimat af, hvor meget vand og varme, du bruger i løbet af året. Det præcise beløb bliver gjort op en gang årligt. Har du brugt mindre vand og varme end beregnet, har du betalt for meget i aconto og får derfor penge tilbage. Har du til gengæld brugt mere vand og varme, end du har betalt for, skal du betale differencen.

Hvor meget er depositum?

Depositum svarer til tre måneders husleje. Du indbetaler depositummet sammen med første måneds husleje, når du underskriver kontrakten. Når du en dag flytter ingen, trækker vi eventuelle istandsættelser fra dit depositum og overfører resten til dig.

Skal jeg betale forudbetalt leje?

Du skal ikke betale forudbetalt leje, når du flytter ind i en af vores lejligheder. Du betaler derfor kun første måneds husleje og depositum svarende til tre måneder, inden du flytter ind. 

Kan vi stå flere sammen på lejekontrakten?

I kan sagtens være flere, der står på lejekontrakten. Det betyder, at I alle hæfter for huslejen, depositum og forudbetalt leje, hvis det skal betales. Kan en af jer ikke betale huslejen, er det derfor den/ de andre på lejekontraktens ansvar at indbetale lejen – I hæfter altså solidarisk for udgifterne til boligen.

Kontakt os gerne, hvis I er i tvivl om, hvilken løsning er den bedste for jer.

Hvor længe må jeg bo i lejligheden?

Som udgangspunkt er alle vores lejemål tidsubegrænsede, medmindre vi oplyser andet i forbindelse med udlejningen. Du må altså bo så længe i vores lejligheder, som du har lyst til – vi har nogle lejere, der har boet hos os i mere end 20 år.

Beboer hos JPS Ejendomme

Vi gør vores bedste for, at du får en god oplevelse, når du bor til leje i en af vores ejendomme. Her har vi samlet nogle af de informationer, som er vigtige for dig som beboer hos JPS Ejendomme at vide.

Hvad er et indflytningssyn?

Når du flytter ind i din nye lejlighed, holder vi indflytningssyn sammen med dig. Her gennemgår vi lejligheden og noterer, hvis der er nogle ting, der ikke er blevet istandsat tilfredsstillende. Vi laver en vurdering af, om vi skal lave manglen hurtigst muligt, eller om det er en mindre ting, der ikke kræver opmærksomhed med det samme. Er det sidste tilfældet, bliver det noteret i den rapport, du får ved indflytning, så du ikke kommer til at betale for det, når du fraflytter din lejlighed.

Når du er flyttet ind, har du 14 dage til at give os besked om eventuelle fejl og mangler, der ikke blev fundet ved indflytningssynet.

Hvad er forskellen på nyistandsat og som beset?

Et af de ofte stillede spørgsmål er, hvad forskellen på nyistandsat og som beset er. Når du flytter ind i en nyistandsat lejlighed, så overtager du den med nymalede vægge, lofter og træværk. Gulvet er på samme måde også lakeret og evt. afslebet. Med andre ord er lejligheden helt klar til, at du flytter ind.

Langt størstedelen af vores lejligheder overtager du som nyistandsat. Der er dog enkelte, som du stadig overtager ”som beset”. Som beset betyder kort og godt, at du overtager lejligheden, som den ser ud. Du skal derfor selv stå for at male lejligheden, hvis du ønsker, at den skal være nymalet. Det er stadig vores ansvar at sørge for, at alle installationer er lovlige og fungerer.

Hvad skal jeg vedligeholde i min lejlighed?

I de fleste af vores lejligheder er det dit ansvar at sørge for den indvendige vedligeholdelse, så lejligheden altid er velvedligeholdt. Det inkluderer bl.a. rensning af afløb og rengøring af hårde hvidevarer. Er du i tvivl om, om det er vores eller dit ansvar at reparere eller istandsætte noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvordan får jeg et godt indeklima i lejligheden?

Luften i din lejlighed kan hurtigt blive fugtig, når du f.eks. går i bad, laver mad og vander potteplanter, hvilket kan være årsagen til eventuelle fugtskader. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at lufte ud hver dag – og gerne flere gange i løbet af dagen. Hvis vinduerne dugger, er det et klart tegn på, at du skal lufte mere ud.

Sørg også for, at der er nogenlunde samme temperatur i alle rum, og at der ikke står møbler helt op ad ydervæggene. Kontakt din vicevært, hvis du er i tvivl, eller hvis du oplever fugtproblemer.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved fraflytning?

Når du gerne vil flytte fra din lejlighed igen, laver vi sammen et fraflytningssyn. Her gennemgår vi lejligheden for fejl og mangler på samme måde, som ved indflytningssynet. Det er dit ansvar at sørge for, at lejligheden er gjort rent. Rengøringen omfatter også alle hvidevarer og badet.

På baggrund af vores gennemgang af lejligheden sørger vi for at bestille håndværkere til at istandsætte lejligheden. Som minimum drejer det sig ofte om maling af vægge og lakering af gulve. Du betaler for reparationerne med det depositum, du indbetalte, inden du flyttede ind i lejligheden. Du får en opgørelse af udgifterne og resten af depositummet retur, så snart vi har modtaget en faktura fra håndværkerne.

Må jeg fremleje min lejlighed?

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, om du må fremleje din lejlighed i en kortere periode. Kontakt din administrator hos Dansk Administrationscenter for at høre nærmere og lave en aftale.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.